Make your own free website on Tripod.com
Korsou
Echt Otrobanda / Real Otrobanda

Korsou Menu

aloge.jpg

Otrabanda is lang een verwaarloosde en arme wijk in Willemstad geweest. Met vereende krachten wordt geprobeerd dit stadsdeel te restaureren. Dat begint aardig te lukken, zoals op de foto´s te zien is. Een gedeelte van de wijk is door hekken van de publieke ruimte afgesloten, Kura Hulanda.
 
Otrabanda has long been a neglected and poor neighbourhood in Willemstad. It has partly been restaured now, as you can see on the pictures. One part of the area is closed off by fences from public space, Kura Hulanda.

aotrakerk.jpg

awithuis.jpg

aotrastraat.jpg

aotrabanda1.jpg

aotrabrug.jpg

apoes.jpg

aotraplein.jpg

aotrastadsvernieuwing.jpg

aviaduct.jpg

aschildering.jpg