Korsou
Het koninkrijksmodel

Korsou Menu


 

GRAAG NEEM ik de uitnodiging van Piet Reckman aan alle ge´nteresseerden aan om iets te zeggen over het huidige koninkrijksmodel. Als staatsrechtjurist heb ik het nodige commentaar op de juridische constructie van ons Koninkrijk het duurde lang voor ik deze doorzag! De vraag is of dat de meest urgente kwestie is. Volgens mij moeten we de vraag over de toekomst van het Koninkrijk, en dat is vooral een Antilliaanse vraag, zien als een maatschappelijke en politieke vraag. Al eerder heb ik in Amigoe aangegeven dat sprake is van grote onbekendheid aan beide zijden van de oceaan. Bovendien wordt de discussie gedomineerd door vooroordelen, particuliere belangen en incidenten. Op die manier kun je geen goede discussie voeren over een onderwerp dat zo belangrijk is.

Ingaand op wat de heer Reckman zegt over het interview met Pieter van Vollenhoven, ik geef hem goeddeels gelijk. De mening van Van Vollenhoven was niet altijd doordacht en niet vrij van vooroordeel. Neem nu zijn verhaal over Nederlandse wetten. Daaruit spreekt het idee dat Nederlandse wetten altijd beter zijn en probleemloos verplaatst kunnen worden naar een andere samenleving. Dat is niet zo. Het lijkt mij veel zinvoller en meer recht doend aan de gelijkwaardigheidsgedachte om een vergelijking te maken van alle wetten van de drie landen. Dan komen we wellicht tot de conclusie dat bepaalde Antilliaanse of Arubaanse wetten veel beter en praktischer zijn. Tenslotte is de Nederlandse wetgever ook niet zonder fouten. Eenzijdig doorvoeren van Nederlandse wetgeving is niet gewenst en ouderwets koloniaal. Dat kan Van Vollenhoven niet bedoeld hebben.

Wat mij, en dus hem ook, is opgevallen in de Antillen is het zichtbare verschil in welvaart. Dat is vreemd: twee delen van een Koninkrijk die in zon voor de gewone mens zo belangrijk onderdeel zo uiteen lopen. Daarvoor is een verklaring, maar schrijnend blijft het. Overigens worden de verschillen in Nederland zelf ook groter. Wat monumentenzorg betreft vind ik dat Van Vollenhoven de plank een beetje misslaat. Natuurlijk kan dat beter, maar ik heb met verbazing gekeken naar alle prachtige monumenten op Curašao en de vaak goede staat ervan. Er zijn er zo veel, die kun je niet in tien, twintig jaar allemaal hebben opgeknapt!

Terugkomend op het koninkrijksmodel, ik vind dat het aan de Antillianen is om hierover een oordeel te vormen. Jammergenoeg heeft de heer Reckman de nadelen ervan onderstreept. Je moet dan ook de voordelen aanstippen. Ik som er een paar op, uitsluitend om de discussie zinvoller te maken: een Nederlands paspoort geeft mogelijkheden, bijvoorbeeld in de Europese Unie, de vaak sterke band tussen de Antillianen en het koningshuis zal verdwijnen. FinanciŰle steun vanuit Nederland verdwijnt, en wat komt daarvoor terug? En: de Antillen zullen op wereldschaal erg klein worden. En wat voor relatie met andere landen in de regio zal dat zijn; de Antillen zijn nu relatief welvarend in het gebied. Worden zij, nog meer dan nu, toevluchtsoord voor allerlei migranten zonder toekomst?

Ik zie uit naar een voortzetting van deze discussie in de Amigoe.